Verwerken en Opvolgen

Precies, snel, efficiënt, correct,...
Dit is administratie met pit

Verwerken


Het verwerken van data maakt een belangrijk deel uit van administratie. Ik zorg voor snelle en precieze verwerking van uw administratie.

Enkele voorbeelden:

Data processen: boekhouding voorbereiden, tijdsregistratie omzetten naar facturatie, facturen/bestelbonnen voorbereiden, mails beantwoorden/doorsturen/ordenen, ...

Data input, digitaliseren, uittypen: dictaten, naamkaartjes, klant- en productgegevens, enquêtes, wedstrijdformulieren, inschrijvingen, ...

Data optimaliseren (vervolledigen, corrigeren, ontdubbelen, actualiseren, standaardiseren): klant- en productgegevens, voorraden, adressen controleren bij retours mailing, ...

Data structureren/classificeren/consolideren (analoog en digitaal klassement): alle data op 1 plaats en logisch geordend: in mails, online gegevens ordenen, documenten voor voorbereiding boekhouding ordenen,...

Creëren en updaten van databases in Excel: bv klantenbestand, productenbestand, informatiebestand, ...

Opvolgen


Administratie bestaat uit vele stappen. Een taak is niet afgerond vooraleer de laatste stap is voltooid. Opvolging is dan ook heel belangrijk. 

Voordelen: 

Door opvolging van projecten kunnen tijdig de juiste beleidsbeslissingen worden genomen. Ook de projectkosten worden beter beheerd.

Door opvolging van betalingen is er een betere cashflow.

Een tijdige offerte maakt een professionele indruk. 

Een strakke opvolging van klachtenbeheer zorgt voor klantenbinding.