Projecten (PMO) en rapporteringen

Door goede opvolging en inzicht kunnen tijdig de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

Projectondersteuning (PMO)


Bij projectondersteuning begeleid ik de begrotingscyclus en volg die op: wat wordt voorzien en wat wordt er gerealiseerd (outlook en actual). Informatie wordt geupdate en geanalyseerd en voorgelegd aan de projectmanager. Hij/zij kan dan tijdig de nodige maatregelen treffen. Ook de projectkosten worden zo beter beheerd.

Outlook en actuals van o.a. personeel, verkoop, voorraden, aankopen, ... kunnen worden voorgelegd.

Rapporteringen


Door data te structureren en te visualiseren krijgt u inzicht in uw data en kan u meer gefundeerde beleidsbeslissingen nemen.

Middelen hiervoor zijn o.a. grafieken en draaitabellen. Door grafieken worden data gevisualiseerd. Trends worden hierdoor in één oogopslag duidelijk. In draaitabellen (pivot tables) worden data gestructureerd en dynamisch samengevat. Het is een eenvoudige, flexibele en snelle manier om de gewenste data weer te geven.  

Enkele voorbeelden:

Welke winkel draait de meeste omzet en op welke dagen? In welke winkel worden welke artikelen het beste verkocht? Hoeveel uren heeft welke werknemer aan welk project besteed?